Wycieczka do schronu jest niepowtarzalną okazją by przenieść się do czasów Zimnej Wojny. Można zobaczyć obiekt, który był ściśle tajny i tylko nieliczni wiedzieli o jego istnieniu. Miejsce zachowane jest w znakomitym stanie – większość urządzeń działa do dziś!

Przewodnik opowie o systemach, życiu w tamtej epoce i całej idei obiektu.

Tajny schron przeciwatomowy zbudowany został w połowie lat 70-tych jako centrum dowodzenia Wojskową Służbą Zdrowia na wypadek ataku jądrowego, skażenia biologicznego lub chemicznego.

Na początku XXI wieku pełnił rolę laboratorium wojskowego. Prowadzono w nim badania nad ochroną przed bronią masowego rażenia, skażeniami chemicznymi i biologicznymi, wytrzymałością organizmu ludzkiego oraz zachowaniem ludzi w warunkach izolacji i zagrożenia.

Znajdują się w nim między innymi komory służące do odkażania, laboratoria, komory badawcze, gabinet lekarski, biuro, dyspozytornia, będąca głównym centrum dowodzenia schronem oraz maszynownia z potężnymi wentylatorami i stacją filtrów, dostarczającymi powietrze z zewnątrz.

Doskonale zachowało się oryginalne wyposażenie pomieszczeń: sprzęt laboratoryjny, urządzenia biurowe, łączność wewnętrzna, kamery, rejestratory promieniowania i inne urządzenia, które są utrzymywane w pełnej gotowości. Dodatkowy klimat lat PRL-u tworzą oryginalne meble, w pełni wyposażona kuchnia z zastawą stołową i wiele innych oryginalnych eksponatów.

Całość schronu obejmuje powierzchnię 150 m2.

Prywatne zwiedzanie schronu wojskowego z transportem zabytkową Nysą

Cena: 699 pln (do 7 osób)

Mapa muzeum

- odbiór z hotelu
- odstawienie do hotelu
- transport zabytkową Nyską
- zwiedzanie schronu z przewodnikiem

Czas trwania: 2 h

UWAGA! Aby wejść na teren schronu wojskowego należy podać numer dowodu lub paszportu podczas rezerwacji wycieczki.

Galeria muzeum