RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Adventure Warsaw Rafał Patla, z siedzibą w Warszawie 04-778, ul. Motylkowa 57n NIP 521 323 59 94.
  2. Kontakt z Administratorem Danych – rafal.patla@adventurewarsaw.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zamówienia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych); Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora;  
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;   
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Skontaktuj się z nami

wypełnij formularz

 

lub zadzwoń

 

od pon. do pt. w godzinach:  9:00-17:00

+48 664 828 243

+48 515 908 505

 

Adventure Warsaw

ul. Mińska 25a/111 „Soho Factory”

Godziny pracy biura: Pon-Pt, 9:00-17:00

Kontakt:

office@adventurewarsaw.pl

Dział Wycieczek

+48 664 828 243 lub 

+48 515 908 505

Dział Gier Miejskich 

+48 511 048 448

Muzeum Życia w PRL

ul. Piękna 28/34 (Plac Konstytucji – wejście na prawo od KFC)

tel +48 511 044 808

biuro@mzprl.pl

mzprl.pl

Odwiedź nas na Facebooku